مشخصات فنی کابل زره دار

جدول مشخصات کابل های زره دار ( آرموردار )

مشخصات نوع کابل ردیف
N2XRY 3×50+25 کابل زره دار 1
N2XRY 4×1.5 کابل زره دار 2
N2XRY 3×70+35 کابل زره دار 3
N2XRY 4×25 کابل زره دار 4
N2XRY 3×25+16 کابل زره دار 5
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 6
N2XRY 4×4 کابل زره دار 7
N2XRY 5×6 کابل زره دار 8
N2XRY-O 1×50 کابل زره دار 9
N2XRY-O 3×1.5 کابل زره دار 10
N2XRY-O 3×1.5 ( 2 ) کابل زره دار 11
N2XRY-O 3×120 کابل زره دار 12
N2XRY-O 3×2.5 کابل زره دار 13
N2XRY-O 3×4 کابل زره دار 14
N2XRY-O 4×4 کابل زره دار 15
N2XRY 4×10 کابل زره دار 16
N2XRY 4×10 (2) کابل زره دار 17
N2XRY 4×10 ( 3) کابل زره دار 18
N2XRY 3×35+16 کابل زره دار 19
N2XRY 2×2.5 کابل زره دار 20
N2XRY 4×2.5 کابل زره دار 21
N2XRY-J 12×2.5 کابل زره دار 22
N2XRY-J 5×4 کابل زره دار 23
N2XRY-O 3×120+70 کابل زره دار 24
N2XRY-O 3×240+120 کابل زره دار 25
N2XRY-O 3×6 کابل زره دار 26
N2N2XRY-O 4×1.5 کابل زره دار 27
N2XRY-O 4×1.5 ( 2) کابل زره دار 28
N2XRY 2.3×4 کابل زره دار 29
N2XRY 1×35 کابل زره دار 30
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 31
N2XRY 4×4 کابل زره دار 32
N2XRY-J 24×2.5 کابل زره دار 33
N2XRY-J 3×6 کابل زره دار 34
N2XRY-O 2×1.5 کابل زره دار 35
N2XRY-O 2×1.5 ( 2 ) کابل زره دار 36
N2XRY-O 3×35+16 کابل زره دار 37
N2XRY 3×4 کابل زره دار 38
N2XRY 3×6 کابل زره دار 39
N2XRY-J 5×2.5 کابل زره دار 40
N2XRY 3×10 کابل زره دار 41
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 42
N2XRY 3×2.5 ( 2 ) کابل زره دار 43
N2XRY 3×25+16 کابل زره دار 44
N2XRY 3×6 کابل زره دار 45
N2XRY 3×6 ( 2 ) کابل زره دار 46
N2XRY 4×16 کابل زره دار 47
N2XRY 4×35 کابل زره دار 48
N2XRY-J 4×2.5 کابل زره دار 49
N2XRY-J 4×2.5 ( 2 ) کابل زره دار 50
N2XRY-J 4×4+4 کابل زره دار 51
N2XRY-J 5×10 کابل زره دار 52
N2XRY-J 7×2.5 کابل زره دار 53
N2XRY-O 2×6 کابل زره دار 54
N2XRY-O 3×150+70 کابل زره دار 55
N2XRY-O 3×185+95 کابل زره دار 56
N2XRY-O 3×4 کابل زره دار 57
N2XRY-O 3×70+35 کابل زره دار 58
NYRY-O 3×70+35 کابل زره دار 59
NYRY-O 4×120 کابل زره دار 60
N2XKYRY3×6 کابل سربدار 61
N2XKYRY6×2.5 کابل زره دار 62
N2XRY-5x16-J کابل زره دار 63
1x3x1.5 SWA-XLPE کابل زره دار 64
2-25x3x1.5 XLPE-IS-SWA-PVC کابل زره دار 65
3-12x3x1.5-XLPE-IS-SWA-PVC کابل زره دار 66
7x1.5 کابل زره دار 67
cam-scanner کابل زره دار 68
cam-scanner کابل زره دار 69
cam-scanner کابل زره دار 70
10x2.5 کابل زره دار 71
24x1.5 کابل زره دار 72
7x1.5 کابل زره دار 73
5x1.5 کابل زره دار 74
16x1 کابل زره دار 75
16x1 کابل زره دار 75
16x3 کابل زره دار 76
19x2.5 کابل زره دار 77
2x4 کابل زره دار 78
20x2.5 کابل زره دار 79
2x10 Cam-Scanner کابل زره دار 80

فروشگاه ایرانکو

فروش و پخش کابل زره دار و کابل سربدار

نمایندگی انحصاری کابل متال

نشانی : خیابان لاله زار جنوبی ، مجتمع فراز لاله زار ، طبقه اول ، واحد 9

تلفن : 09124781391 - 02133973002


کابل سربدار کابل زره دار کابل آرموردار