مشخصات فنی کابل زره دار

جدول مشخصات کابل های زره دار ( آرموردار )

مشخصات نوع کابل ردیف
N2XRY 3×50+25 کابل زره دار 1
N2XRY 4×1.5 کابل زره دار 2
N2XRY 3×70+35 کابل زره دار 3
N2XRY 4×25 کابل زره دار 4
N2XRY 3×25+16 کابل زره دار 5
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 6
N2XRY 4×4 کابل زره دار 7
N2XRY 5×6 کابل زره دار 8
N2XRY-O 1×50 کابل زره دار 9
N2XRY-O 3×1.5 کابل زره دار 10
N2XRY-O 3×1.5 ( 2 ) کابل زره دار 11
N2XRY-O 3×120 کابل زره دار 12
N2XRY-O 3×2.5 کابل زره دار 13
N2XRY-O 3×4 کابل زره دار 14
N2XRY-O 4×4 کابل زره دار 15
N2XRY 4×10 کابل زره دار 16
N2XRY 4×10 (2) کابل زره دار 17
N2XRY 4×10 ( 3) کابل زره دار 18
N2XRY 3×35+16 کابل زره دار 19
N2XRY 2×2.5 کابل زره دار 20
N2XRY 4×2.5 کابل زره دار 21
N2XRY-J 12×2.5 کابل زره دار 22
N2XRY-J 5×4 کابل زره دار 23
N2XRY-O 3×120+70 کابل زره دار 24
N2XRY-O 3×240+120 کابل زره دار 25
N2XRY-O 3×6 کابل زره دار 26
N2N2XRY-O 4×1.5 کابل زره دار 27
N2XRY-O 4×1.5 ( 2) کابل زره دار 28
N2XRY 2.3×4 کابل زره دار 29
N2XRY 1×35 کابل زره دار 30
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 31
N2XRY 4×4 کابل زره دار 32
N2XRY-J 24×2.5 کابل زره دار 33
N2XRY-J 3×6 کابل زره دار 34
N2XRY-O 2×1.5 کابل زره دار 35
N2XRY-O 2×1.5 ( 2 ) کابل زره دار 36
N2XRY-O 3×35+16 کابل زره دار 37
N2XRY 3×4 کابل زره دار 38
N2XRY 3×6 کابل زره دار 39
N2XRY-J 5×2.5 کابل زره دار 40
N2XRY 3×10 کابل زره دار 41
N2XRY 3×2.5 کابل زره دار 42
N2XRY 3×2.5 ( 2 ) کابل زره دار 43
N2XRY 3×25+16 کابل زره دار 44
N2XRY 3×6 کابل زره دار 45
N2XRY 3×6 ( 2 ) کابل زره دار 46
N2XRY 4×16 کابل زره دار 47
N2XRY 4×35 کابل زره دار 48
N2XRY-J 4×2.5 کابل زره دار 49
N2XRY-J 4×2.5 ( 2 ) کابل زره دار 50
N2XRY-J 4×4+4 کابل زره دار 51
N2XRY-J 5×10 کابل زره دار 52
N2XRY-J 7×2.5 کابل زره دار 53
N2XRY-O 2×6 کابل زره دار 54
N2XRY-O 3×150+70 کابل زره دار 55
N2XRY-O 3×185+95 کابل زره دار 56
N2XRY-O 3×4 کابل زره دار 57
N2XRY-O 3×70+35 کابل زره دار 58
NYRY-O 3×70+35 کابل زره دار 59
NYRY-O 4×120 کابل زره دار 60
N2XKYRY3×6 کابل سربدار 61
N2XKYRY6×2.5 کابل زره دار 62
N2XRY-5x16-J کابل زره دار 63
1x3x1.5 SWA-XLPE کابل زره دار 64
2-25x3x1.5 XLPE-IS-SWA-PVC کابل زره دار 65
3-12x3x1.5-XLPE-IS-SWA-PVC کابل زره دار 66
7x1.5 کابل زره دار 67
cam-scanner کابل زره دار 68
cam-scanner کابل زره دار 69
cam-scanner کابل زره دار 70
10x2.5 کابل زره دار 71
24x1.5 کابل زره دار 72
7x1.5 کابل زره دار 73
5x1.5 کابل زره دار 74

فروشگاه ایرانکو

فروش و پخش کابل زره دار و کابل سربدار

نمایندگی انحصاری کابل متال

نشانی : خیابان لاله زار ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه طبقه همکف

تلفن : 09124781391 - 02133973002


کابل سربدار کابل زره دار کابل ابزار دقیق کابل آرموردار